Pracuj skuteczniej!

zamień obowiązki na relaks


Aktywizacja technologiczna

Program aktywizacja technologiczna nowych kancelarii komorniczych jest przeznaczony dla osób, które pełnią funkcję komornika sądowego mniej niż 12 miesięcy. Celem programu jest pomoc nowym komornikom w organizacji pracy oraz rozwoju ich kancelarii. Pokażemy, że nie trzeba zatrudniać dużej ilości pracowników na start. Wiemy, że wydatki związane z rozpoczęciem działalności są ogromne, dlatego zamiast dodatkowo przytłaczać kosztami, przez 7 miesięcy oferujemy nasze oprogramowanie oraz pomoc, wiedzę i doświadczenie za darmo.
Aktywizacja technologiczna

Program aktywizacja technologiczna nowych kancelarii komorniczych jest przeznaczony dla osób, które pełnią funkcję komornika sądowego mniej niż 12 miesięcy. Celem programu jest pomoc nowym komornikom w organizacji pracy oraz rozwoju ich kancelarii. Pokażemy, że nie trzeba zatrudniać dużej ilości pracowników na start. Wiemy, że wydatki związane z rozpoczęciem działalności są ogromne, dlatego zamiast dodatkowo przytłaczać kosztami, przez 7 miesięcy oferujemy nasze oprogramowanie oraz pomoc, wiedzę i doświadczenie za darmo.