Pracuj skuteczniej!

zamień obowiązki na relaks


ALPHA

ALPHA to precyzyjne narzędzie, przeznaczone do wyszukiwania konkretnych instytucji oraz urzędów przyporządkowanych do danej miejscowości, ulicy, a nawet numeru budynku. Stuprocentowa trafność wyników pozwala uniknąć pomyłek. Ponadto ALPHA weryfikuje dane dłużników oraz pozwala zawiadomić innych komorników o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.