Czy kancelarii komorniczej potrzebny jest HRowiec?

2 min

Czy kancelarii komorniczej potrzebny jest HRowiec?


Tajemniczo brzmiący skrót HR to nic innego jak odniesienie do angielskiego zwrotu Human Resources pokrewnego Zasobom ludzkim i choć sama obcość tego wyrazu może przywoływać mieszane odczucia, nie jest to nic innego jak termin odnoszący się do ogólnie przyjętego zarządzania personelem.


Warto zauważyć iż na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci Human Resources dość znacząco ewoluowały zyskując na znaczeniu. Choć najcenniejszym zasobem firmy w XIX wieku były maszyny i urządzenia, to w końcu na przełomie XIX i XX wieku zaczęto zauważać znaczenie czynnika ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstwa. Tak rozpoczęła się era zasobów ludzkich. Na początku zarządzanie nimi opierało się głównie na organizacji czasu pracy pracowników, jednak następnie stopniowo jego rolę rozszerzano o opiekę nad płacami, urlopami, tworzenie konkretnej polityki zarządzania personelem. Nadszedł XXI wiek, a wraz z nim świadomość o ogromnym znaczeniu kapitału ludzkiego jaka kiełkowała przez ostatnie wieki.


Zgodnie z myślą Petera Druckera uważanego za ojca nowoczesnej teorii zarządzania, pracownicy umysłowi oraz ich wydajność stają się najcenniejszym zasobem każdej organizacji. W końcu to oni są źródłem wiedzy, umiejętności i energii które wpływają na wykorzystanie innych zasobów organizacji. Co więcej, są kluczem do sprawnego działania Twojej firmy oraz jej dobrego wizerunku.


A ty jako zarządca swojej kancelarii stojący na czele zespołu pełnisz właśnie rolę HR managera.


Tak więc to, czy zadbasz o odpowiedni wybór pracowników, ich poczucie przynależności do firmy oraz motywację wpłynie bezpośrednio na funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa.