Czy ZUS jest zwolniony z opłaty stałej z art. 29 ust. 4 UKK? - Blog Catobe

Czy ZUS jest zwolniony z opłaty stałej z art. 29 ust. 4 UKK?

4 min Agnieszka Kurzal-Paluszak - specjalista ds. szkoleń

Czy ZUS jest zwolniony z opłaty stałej z art. 29 ust. 4 UKK?

 
Zadając to pytanie podczas szkolenia z programu FINITO, który automatycznie wydaje postanowienia kończące sprawę, prawie zawsze otrzymuję odpowiedź: „Oczywiście, że tak”.
 
Czy to faktycznie jest takie oczywiste?
 
Na Ogólnopolskim Szkoleniu Komorników 25.05.2022r. SSR Andrzej Antkiewicz wyczerpująco podszedł do tego tematu.
 
Jakie więc są 3 główne powody, dla których ZUS powinien być obciążany opłatą za umorzenie?
1)     Zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolniony jest jedynie od opłat sądowych, a na mocy art. 45 ust. 1 UKK zwolnienie to rozciąga się również na postępowanie egzekucyjne, w związku z tym ZUS skoro jest zwolniony, to nie powinien ponosić opłaty, ale art. 29 ust. 4 UKK mówi o opłacie końcowej, a zwolnienie tymczasowe to jest coś innego niż zwolnienie końcowe. Przepis z art. 47 UKK mówi o tym, że zwolnienie na etapie wstępnym nie stanowi przeszkody, by obciążyć opłatą egzekucyjną końcową.
 
2)     ZUS nie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, a państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, dlatego nie ma wobec niego zastosowania art. 45 ust. 2 UKK
 
3)     W art. 29 ust. 5 UKK wskazane są podmioty, które podlegają wyłączeniu od obciążenia opłatą z art. 29 ust. 4 UKK. ZUS więc nie należy do przedsiębiorców prowadzących wskazaną działalność zgodnie z PKD. Zatem podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą korzystać z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia.
 
A czy Wy zgadzacie się z taką interpretacją?


Nasz program do zakończeń - FINITO jest dostosowany do obu interpretacji, dlatego podczas szkolenia możesz ustawić wersje pod swój model działania.Przeczytaj również:

Sprawdź nas przed podjęciem współpracy.

Przetestuj nasze programy przez dwa tygodnie bez zobowiązujących umów. Jeśli w tym czasie uznasz, że programy nie są dla Ciebie możesz bez konsekwencji zrezygnować z ich wykorzystywania. Jednak...

Aż 99% okresów testowych kończy się podpisaniem umowy licencyjnej.
Zadzwoń: 32 273 22 12