Pracuj skuteczniej

zamień obowiązki na relaks


EPU Adnotacje

Nowoczesne i jedyne tego typu rozwiązanie na rynku usług komorniczych!

Zadaniem programu EPU ADNOTACJE jest robienie wszystkich możliwych typów adnotacji w systemie teleinformatycznym www.e‑sad.gov.pl.

Dzięki programowi EPU ADNOTACJE zaoszczędzamy czas przeznaczony na wykonywanie adnotacji, które z powodu częstego zawieszania się systemu e‑sądu przysparzają wiele problemów, reorganizują pracę oraz niepotrzebnie zabierają czas pracy pracownika. Nasza aplikacja działa do momentu dokonania adnotacji w sprawie, niezależnie od problemów technicznych strony e‑sądu, a co najważniejsze przy minimalnym nakładzie pracy.


Jak to działa?Program EPU ADNOTACJE robi adnotacje o podjęciu postępowania egzekucyjnego, we wszystkich sprawach, w których program KOMORNIK SQL‑VAT lub KANCELARIA KOMORNIKA‑VAT tych adnotacji nie robi (np. w sprawach prowadzonych na podstawie tytułów egzekucyjnych pochodzących z reegzekucji). Za pomocą programu EPU ADNOTACJE pobierane są nakazy zapłaty z e‑sądu i wprowadzane do właściwych spraw.


Program EPU ADNOTACJE wysyła do komornika, który poprzednio prowadził egzekucję na podstawie przedmiotowego tytułu wiadomość pocztą elektroniczną z „Powiadomieniem o niedopełnieniu obowiązku związanego z dokonaniem adnotacji w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym”, jeżeli tytuł wykonawczy nie został jeszcze przez niego odblokowany (zwrócony do systemu teleinformatycznego).


Aplikacja robi także adnotacje o kosztach, które poniósł wierzyciel i adnotacje o:

  • zwrocie wniosku egzekucyjnego
  • zakończeniu postępowania egzekucyjnego
  • przekazaniu sprawy do innego komornika albo innego organu egzekucyjnego
EPU Adnotacje

Nowoczesne i jedyne tego typu rozwiązanie na rynku usług komorniczych!

Zadaniem programu EPU ADNOTACJE jest robienie wszystkich możliwych typów adnotacji w systemie teleinformatycznym www.e‑sad.gov.pl.

Dzięki programowi EPU ADNOTACJE zaoszczędzamy czas przeznaczony na wykonywanie adnotacji, które z powodu częstego zawieszania się systemu e‑sądu przysparzają wiele problemów, reorganizują pracę oraz niepotrzebnie zabierają czas pracy pracownika. Nasza aplikacja działa do momentu dokonania adnotacji w sprawie, niezależnie od problemów technicznych strony e‑sądu, a co najważniejsze przy minimalnym nakładzie pracy.


Jak to działa?Program EPU ADNOTACJE robi adnotacje o podjęciu postępowania egzekucyjnego, we wszystkich sprawach, w których program KOMORNIK SQL‑VAT lub KANCELARIA KOMORNIKA‑VAT tych adnotacji nie robi (np. w sprawach prowadzonych na podstawie tytułów egzekucyjnych pochodzących z reegzekucji). Za pomocą programu EPU ADNOTACJE pobierane są nakazy zapłaty z e‑sądu i wprowadzane do właściwych spraw.


Program EPU ADNOTACJE wysyła do komornika, który poprzednio prowadził egzekucję na podstawie przedmiotowego tytułu wiadomość pocztą elektroniczną z „Powiadomieniem o niedopełnieniu obowiązku związanego z dokonaniem adnotacji w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym”, jeżeli tytuł wykonawczy nie został jeszcze przez niego odblokowany (zwrócony do systemu teleinformatycznego).


Aplikacja robi także adnotacje o kosztach, które poniósł wierzyciel i adnotacje o:

  • zwrocie wniosku egzekucyjnego
  • zakończeniu postępowania egzekucyjnego
  • przekazaniu sprawy do innego komornika albo innego organu egzekucyjnego