FAQ – PYTANIA PRZED ZAKUPEM

Pewne pytania od naszych klientów pojawiają się częściej. Dlatego postanowiliśmy je zebrać w jednym miejscu. Mamy nadzieję, że te krótkie odpowiedzi chociaż częściowo rozwieją Wasze wątpliwości i przybliżą sposób w jaki pracujemy.

Bezpieczeństwo:

Tak. Decydując się na wdrożenie naszego oprogramowania trzeba mieć na uwadze to, że tym samym zatrudniacie dodatkowego, wirtualnego, pracownika. Oznacza to, że mamy wgląd w te same dane co pracownik, który fizycznie przebywa w kancelarii. Chroni Was umowa o RODO i GiODO. My sami mamy wewnętrzną politykę prywatności i każdy z naszych pracowników musi jej przestrzegać. Co za tym idzie, wszystkie dane są bezpieczne.

Nasze programy są rozszerzeniem programu KOMORNIK SQL-VAT i KANCELARIA KOMORNIKA-VAT co oznacza, że aby działać muszą wykorzystywać dane zawarte w Waszych bazach danych. Nie pobieramy i nie udostępniamy żadnych danych na zewnątrz, wszystko zapisywane jest lokalnie w kancelarii. Nie wykraczamy z ingerencją w bazę danych dalej niż robi to zwykły pracownik.

Działanie programów:

Program dodaje adnotacje w systemie teleinformatycznym www.e-sad.gov.pl więc jego praca jest poniekąd uzależniona od działania strony. Zakładając, że połączenie internetowe jest dobre, a e-sad działa poprawnie bez żadnych utrudnień program jest w stanie wykonać do 1000 adnotacji w 24 h. W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości dokonanych adnotacji, ale pewne jest, że program nie będzie absorbował pracy pracownika, będzie działał tak długo, aż dokona adnotacji, bez konieczności kontrolowania systemu.

Wygenerowane przez program FINITO postanowienie można edytować. Natomiast sam szablon postanowienia pozostaje w wersji nieedytowalnej, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian prosimy o konsultacje z biurem, na pewno będziemy w stanie dojść do kompromisu.

Program FINITO sam rozpoznaje wierzycieli, których powinien zwolnić z opłaty, a których nie. Nie obciąża wierzycieli, którzy są zwolnieni z ustawy jak np. Urząd miasta, Sąd czy Bank. Każdy pozostały wierzyciel jest obciążany opłatą, jednakże w programie tworzymy wewnętrzną bazę danych wierzycieli, do której można przypisać wierzyciela, którego nie obciążamy opłatą.

Minimalne wymagania, które są potrzebne, aby programy CATOBE działały poprawnie to: procesor Intel® Core™ i3 trzeciej generacji, pamięć RAM 6GB oraz system operacyjny Windows 8.

Dodatkowo programy muszą być instalowane na stanowisku komputerowym, który ma dostęp do systemu Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT.

Programy CATOBE to tak naprawdę wirtualny pracownik. Nie pracują one „w tle” więc nie możemy im przeszkadzać podczas pracy. Najlepiej przygotować oddzielny komputer i drukarkę.

Nie, programy nie muszą być instalowane na serwerze. Wystarczy stanowisko komputerowe pracownika zgodne z wymaganiami (minimum Intel® Core™ i3 trzeciej generacji, pamięć RAM 6GB, system operacyjny Windows 8 oraz Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT). Aby jednak nie kolidować z pracą pracownika, który fizycznie znajduje się w kancelarii dobrze sprawdzi się osobny komputer, do którego można łączyć się za pomocą programu TeamViewer z dowolnego stanowiska.

Pomoc zespołu Catobe:

Wiemy, że sytuacja na rynku jest niejasna i zmienia się dynamicznie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć zmian, które od nas nie są zależne. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby móc świadczyć usługi i nieść pomoc kancelariom w dalszym ciągu bez żadnych ograniczeń. Będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.

Oczywiście, nasze wsparcie techniczne jest dostępne dla klientów już od pierwszego dnia okresu testowego. Zawsze zachęcamy do tego, aby dzwonić do nas kiedy pojawią się jakiekolwiek problemy techniczne związane z oprogramowaniem, nie odkładać tego na później, tylko w taki sposób będziemy mogli rozwiązać problem i dopilnować, aby tego rodzaju błędy nie pojawiały się w przyszłości.

Z przyjemnością odpowiadamy również na wszelkie pytania i wątpliwości podczas użytkowania programów.

Wsparcie techniczny wykonywany jest w ramach udzielonej licencji na korzystanie z programów, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat związanych z serwisowaniem oprogramowania.

Umowa:

Umowa w miarę możliwości dostosowana jest do potrzeb klienta. Standardowo jest to umowa zawierana na czas nieokreślony z 4 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pojawiają się obawy w związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku, zapewniamy zapis w umowie, który rozwiązuje umowę w przypadku przestania pełnienia funkcji komornika sądowego.

Programy mogą być zainstalowane na dowolnej ilości stanowisk, jednakże mogą działać jednocześnie na jedynym stanowisku komputerowym w ramach jednej udzielonej licencji.

Programy mogą znajdować się na jednym stanowisku komputerowym, ale nie mogą one jednocześnie działać w tym samym czasie.

Korzyści:

W przypadku zmiany przepisów prawnych aktualizacje szablonów pism i programów następują najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, po którym przepisy weszły w życie. Dzięki korzystaniu z naszych programów masz pewność, że nie będziesz musiał przerywać pracy, ponieważ pisma będą nieaktualne.

Programy usprawniają pracę od momentu rejestracji sprawy po wydanie postanowienia kończącego postępowanie egzekucyjne. Czynności powtarzalne, które zajmują najwięcej czasu może wykonać program, a pracownicy w tym czasie mogą zająć się częścią egzekucji, do której niezbędną jest praca człowieka.

Program NITRO zarejestruje automatycznie sprawy po tym jak otrzymamy dane od wierzyciela w formie elektronicznej.

Program SIESTA natomiast zweryfikuje poprawność adresu dłużnika, wezwie wierzyciela o zaliczkę, zawiadomi dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, wybierze odpowiedni urząd, do którego ma zrobić zapytania bądź zajęcia i przypisze do odpowiedniej zakładki w sprawie oraz wykona wszystkie pozostałe pierwsze i kolejne czynności egzekucyjne.

Program EPU ADNOTACJE, dokona adnotacji w serwisie teleinformatycznym www.e-sad.gov.pl bez względu na jego opóźnienia i przerwy techniczne. Do zadania pracownika pozostanie wpisanie tylko sygnatur spraw do odpowiedniego okna w programie i kliknięcie przycisku start.

Na sam koniec program FINITO zawiadomi trzeciodłużników o umorzeniu bądź też przekazaniu sprawy do innego komornika, uchyli zajęte wierzytelności oraz wyda właściwe postanowienia kończące postępowanie egzekucyjne. Ponadto korzystamy z własnych szablonów pism, które są aktualizowane na bieżącą w przypadku zmian w przepisach.

Nasze programy to nie jest typowa aplikacja instalowana na komputerze. Inteligentne oprogramowanie CATOBE stworzone jest po to, aby jak najbardziej przypominać pracę pracownika kancelarii. Co za tym idzie, program zostaje skonfigurowany pod jej potrzeby. Nie ma problemów, gdy mamy wierzycieli, z którymi mamy specyficzne układy. Możemy ustawić np. wysokość zaliczki, o którą chcemy wezwać wierzyciela lub rodzaje wydruków pism.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie? Zadzwoń!

Tel.: +48 32 273 22 12