Pracuj skuteczniej!

zamień obowiązki na relaks


FIESTA

Za pomocą programu FIESTA tworzymy pierwsze i następne czynności w sprawie oraz sortujemy pisma przed ich wydrukowaniem. Program FIESTA działa całkowicie bezobsługowo. Należy tylko zarejestrować sprawę minimalnymi danymi oraz dodać niektórych trzeciodłużników do majątku dłużnika.


Jak to wygląda?

Program FIESTA wyposażony został w funkcje, dzięki którym automatycznie ustalane są właściwe instytucje w Polsce, do których adresowane są pisma z zajęciami wierzytelności oraz wnioski o ustalenie majątku dłużnika. Za pomocą programu FIESTA tworzymy pierwsze i następne czynności w sprawie oraz sortujemy pisma przed ich wydrukowaniem. Drukowane są także koperty główne po ich połączeniu z pozostałymi kopertami stworzonymi do tego samego uczestnika postępowania.