Pracuj skuteczniej!

zamień obowiązki na relaks

Finito

Komornik SQL-VAT, Kancelaria Komornika-VAT
Finito zalety Rozlicza koszty i wydaje postanowienia kończące sprawę
 • Automatycznie wydaje właściwe postanowienia kończące sprawę oraz rozlicza koszty postępowania egzekucyjnego przy jednoczesnym rozksięgowaniu zaliczki uiszczonej przez wierzyciela

 • Przed wydaniem postanowienia zawiadamia trzeciodłużnika o umorzeniu egzekucji lub o przekazaniu sprawy do innego organu egzekucyjnego, uchyla zajęte wierzytelności, drukuje kartę rozliczeniową, stan sprawy oraz przekaz pocztowy dla dłużnika

Finito - korzyści
 • Wydaje postanowienia o:

  • umorzeniu postępowania przy egzekucji częściowoi całkowicie bezskutecznej

  • uznaniu się niewłaściwym do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego i przekazaniu sprawy do właściwego komornika

  • rozliczeniu kosztów postępowania egzekucyjnego po spłacie całego świadczenia egzekwowanego na rzecz wierzyciela po 2019 r.

  • rozliczeniu opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 21 ust. 1 zdanie 3 UKK

Zastanawiasz się czym nasz program różni się od konkurencji?

Napisz do nas1.   Jak program FINITO automatycznie wydaje właściwe postanowienia kończące postępowanie egzekucyjne? rozwiń

2.   Czy w programie FINITO można edytować postanowienie? rozwiń

3.   Program FINITO - co w przypadku opłaty za umorzenie postępowania egzekucyjnego w wysokości: 150 zł? rozwiń

4.   Czy należy rozksięgować zaliczkę przed wydaniem postanowienia? rozwiń

Sprawdź nas przed podjęciem współpracy.

Przetestuj nasze programy przez dwa tygodnie bez zobowiązujących umów. Jeśli w tym czasie uznasz, że programy nie są dla Ciebie możesz bez konsekwencji zrezygnować z ich wykorzystywania. Jednak...

Aż 99% okresów testowych kończy się podpisaniem umowy licencyjnej.
Zadzwoń: 32 273 22 12