Od 8.10.2022r.
wydano
postanowień kończących sprawę

Dziennie jest wydawanych
Postanowień

Jak program może Ci pomóc?

WIE JAKIE
POSTANOWIENIE
WYDAĆ

WIE JAKIE KOSZTY
NALICZYĆ
I JAKIE ROZLICZYĆ

WIE DO KOGO
WYSŁAĆ
POSTANOWIENIE

WIE JAKIE
DODATKOWE
DOKUMENTY
PODPIĄĆ POD
POSTANOWIENIE

Jakie wykonuje czynności?

Przed
wydaniem
postanowienia

INFORMUJE
O UMORZENIU LUB
PRZEKAZANIU TRZECIODŁUŻNIKA

WERYFIKUJE
WYDATKI
GOTÓWKOWE

NALICZA OPŁATY EGZEKUCYJNE

ZAZNACZA OPŁATY
W SPRAWIE
DO POBRANIA

USTALA KOSZTY
KORESPONDENCJI NA
POSTANOWIENIE
I ZWROTU TYTUŁÓW

Po wydaniu
postanowienia

DRUKUJE
POSTANOWIENIE
I KOPERTY

DRUKUJE KARTE
ROZLICZENIOWĄ

TWORZY WZMIANKĘ
O WYNIKU
EGZEKUCJI

DRUKUJE PRZEKAZ
POCZTOWY
DO DŁUŻNIKA

Program Finito jest produktem dopracowanym merytorycznie, o bardzo dużej funkcjonalności.
Program jest zdolny do pracy na dużych partiach spraw (kilkaset dziennie na jednym stanowisku), co znacząco wpływa na poprawę produktywności pracy kancelarii.

Jakub Morawski
komornik sądowy

Jakie postanowienia tworzy program FINITO?

Rozliczenie kosztów postępowania egzekucyjnego po spłacie całego świadczenia egzekwowanego na rzecz wierzyciela

Umorzenie
bezskutecznego postępowania egzekucyjnego

Rozliczenie opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 21 ust. 1 zdanie 3 UKK (działa tylko na MS SQL), (lista spraw, w których należy wydać postanowienie przygotowywana jest automatycznie)

Postanowienie o stwierdzeniu umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa na podstawie
art. 146 ust. 1 zd.2
Prawa upadłościowego

Skuteczne

Bezskuteczne

Rozliczeniu
opłaty
egzekucyjnej na
podstawie
art. 21 UKK

Upadłości

Zgon dłużnika
przed i po
wszczęciu

Przekazania

Niepodjęcie
zawieszonego
postępowania
egzekucyjnego

Wniosek
wierzyciela

Umorzenie postępowania z powodu zgonu, który mógł nastąpić przed jak i po wszczęciu postępowania egzekucyjnego

Postanowienie o uznaniu się niewłaściwym do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego i przekazaniu sprawy do właściwego komornika

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu niepodjęcia przez wierzyciela zawieszonego postępowania egzekucyjnego

Umorzenie na wniosek wierzyciela na podstawie
art 825 pkt 1 KPC

Skontaktuj się z nami

Zostaw nam krótką
wiadomość, a w ciągu
maksymalnie 24h
skontaktujemy się, aby
porozmawiać o szczegółach.


  Bezpośredni kontakt

  +48 32 273 22 12

  Przekonaj się jak pracuje FINITO podczas
  codziennego użytkowania
  Wystarczy wpisać numer
  sprawy lub zakres spraw
  i kliknąć START!

  Dlaczego program ma tak minimalistyczny
  wygląd?

  Wszystkie ustawienia i to jak program
  ma zachować się w konkretnej sytuacji,
  ustalamy na szkoleniu, podczas poznawania programu

  Co ustawiamy podczas szkolenia?

  • Wydruki i koszty korespondencji
  • Sposób naliczania opłat egzekucyjnych

  5 kroków do wygody i oszczędności
  w Twojej Kancelarii

  1

  2

  3

  4

  5

  Wytypuj sprawę

  Przygotuj
  sprawę przed
  wydaniem

  Włącz program

  Sprawdź
  poprawność
  postanowienia

  Ostempluj,
  podpisz
  i wyślij

  Wprowadź do korekty koszty,
  które faktycznie zostały poniesione
  w sprawie
  Pozostaw w majątku dłużnika trzeciodłużników, do których chcesz stworzyć uchylenia wierzytelności lub informacje o przekazaniu sprawy

  Wpisz sygnaturę sprawy,
  w której chcesz wykonać postanowienie i kliknij „Start

  Pamiętaj, aby zweryfikować postanowienie przed jego podpisem, zwróć szczególną uwagę na naliczone w sprawie koszty postępowania egzekucyjnego

  Jaki jest koszt licencji na program FINITO?

  Oferta jest dostosowana do ilości postanowień, które wydasz w ciągu 12 miesięcy

  KOSZT PROGRAMU
  ZACZYNA SIĘ JUŻ OD 163 ZŁ MIESIĘCZNIE BRUTTO

  WIELE WARIANTÓW WSPÓŁPRACY

  Możesz wybrać pakiet, który zawiera już 500
  postanowień
  Pakiety wzrastają o 500 szt. aż do 3500 postanowień

  Wybierz pakiet i korzystaj przez 12 miesięcy

  Dlaczego nasze postanowienia
  są takie obszerne?

  Szczegółowe postanowienia
  pomagają szybko odpowiedzieć na
  skargę na czynności komornika
  , ponieważ
  posiadają większość informacji
  potrzebnych do jej uzasadnienia.

  W sprawach z multidłużnikami lub
  multiwierzycielami FINITO bardzo
  szczegółowo pokazuje działania każdej ze
  stron w sprawie, przez co postanowienia
  mają charakter zaświadczenia
  dla dłużnika
  lub wierzyciela potrzebnego
  do wszczęcia przez któregokolwiek z tych
  podmiotu postępowania regresowego.

  Wzór przykładowych pism wykorzystywanych
  w programie FINITO

  Wpisz adres e-mail, a my w ciągu paru chwil wyślemy Ci wzory 7 pism

   Korzyści korzystania z FINITO

   SKORZYSTAJ Z LICENCJI PRÓBNEJ
   Wydaj postanowienia w 50 sprawach egzekucyjnych

   Komu nie sprawdzi się program FINITO?

   Prowadzisz księgi ewidencji
   operacji finansowych w
   postaci
   papierowej

   Posiadasz wiekowy
   komputer

   Minimalne wymagania
   Intel® Core™ i3 6-gen, częstotliwość 3 GHz
   Ram: 8 GB Dysk: 10 GB SSD
   System operacyjny: Windows 10

   Poświęcasz mniej niż 2,5
   godziny
   w miesiącu na pracę przy
   postanowieniach
   kończących
   sprawy

   Dopiero rozkręcasz kancelarię? Poznaj projekt Aktywizacja technologiczna

   Najczęściej zadawane pytania przed zakupem programu:

   Podczas wdrożenia tworzymy w programie Komornik SQL użytkownika „Siesta”, dzięki czemu program Finito działa jak standardowy pracownik kancelarii.
   Finito dobiera odpowiedni szablon, który został stworzony przez nas, odpowiedni do sprawy, w której wydaje postanowienie.
   Program sam rozpoznaje na podstawie jakich przepisów ma przygotować postanowienie.

   Wygenerowane przez program FINITO postanowienie można edytować. Natomiast sam szablon postanowienia pozostaje w wersji nieedytowalnej, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian prosimy o konsultacje z biurem, na pewno będziemy w stanie dojść do kompromisu.

   Program FINITO sam rozpoznaje wierzycieli, których powinien zwolnić z opłaty, a których nie. Nie obciąża wierzycieli, którzy są zwolnieni z ustawy jak np. Urząd miasta, Sąd czy Bank. Każdy pozostały wierzyciel jest obciążany opłatą, jednakże w programie tworzymy wewnętrzną bazę danych wierzycieli, do której można przypisać wierzyciela, którego nie obciążamy opłatą.

   Zaliczka od wierzyciela nie musi być rozksięgowana, musi być wpłacona. Program wyda poprawne postanowienie, w którym tę zaliczkę rozliczy, jednakże później należny ręcznie dokonać pozycji w księdze pieniężnej. Natomiast wpłata od dłużnika musi być w całości rozksięgowana, nie może zostać część wpłaty na saldzie zaliczek. Np. pobraliśmy koszty korespondencji na 10 znaczków, ale finalnie w sprawie wysłaliśmy tylko 4 listy, trzeba więc koszt 6 znaczków zwrócić na saldo zaliczek.

   finito i kompas
   Dobierz do FINITO i zaoszczędź

   Dokup program KOMPAS

   Dobierz do programu FINITO,
   program KOMPAS
   i zyskaj 100 zł taniej.
   Zyskaj lepszy kontakt z wierzycielem.

   finito i epu
   Dobierz do FINITO i zaoszczędź

   Dokup program EPU ADNOTACJE

   Dobierz do programu FINITO,
   program EPU ADNOTACJE
   + Kody Klauzul i zyskaj 10%
   rabatu na pakiet EPU .
   Szczegółowo uzupełniaj sprawę
   przed jej zakończeniem.

   finito i epu
   Dobierz do FINITO i zaoszczędź

   Dokup program EPU ADNOTACJE i SIESTA

   Dobierz do programu FINITO,
   programy EPU ADNOTACJE i SIESTA
   i zyskaj -5% na cały pakiet na cały
   czas trwania współpracy.
   Kompleksowo przerabiaj sprawę
   od początku do zakończenia.

   previous arrow
   next arrow

   Polecaj

   nowym klientom

   Jesteś zadowolony z programów Catobe?

   Zdobywaj zniżki na programy

   Poleć nasze rozwiązanie, a jeśli kancelaria z niego
   skorzysta, zyskacie razem!

   Skontaktuj się z nami

   Zostaw nam krótką
   wiadomość, a w ciągu
   maksymalnie 24h
   skontaktujemy się, aby
   porozmawiać o szczegółach.


    Bezpośredni kontakt

    +48 32 273 22 12