Pracuj skuteczniej!

zamień obowiązki na relaks


Bezpiecznie!

Wypróbuj nasze programy za darmo zanim podejmiesz decyzję o współpracy. Licencje testowe udzielamy na dwa tygodnie bez kosztów i zobowiązujących umów. Jeśli w tym czasie uznasz, że nasze produkty nie są dla Ciebie możesz bez konsekwencji zrezygnować z ich wykorzystywania.
Nasze programy nie ingerują w strukturę bazy danych. Zaprojektowane zostały tak, by ich działanie przypominało pracę pracownika, korzystają tylko z informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawy egzekucyjnej.
Dane osobowe przechowywane w Twojej kancelarii są bezpieczne. Nasze programy działają lokalnie i nie wysyłają informacji poza kancelarię. Najnowocześniejsze metody szyfrowania chronią dane tak, by całkowicie wykluczyć możliwość przedostania się ich w niepowołane ręce.
Pierwszą regułą każdej technologii wykorzystywanej w biznesie jest to, że automatyzacja zastosowana w efektywnych operacjach zwielokrotnia ich efektywność.
Drugą, że automatyzacja zastosowana w operacjach nieefektywnych zwielokrotnia ich nieefektywność.

Bill Gates

Bezpiecznie!

Wypróbuj nasze programy za darmo zanim podejmiesz decyzję o współpracy. Licencje testowe udzielamy na dwa tygodnie bez kosztów i zobowiązujących umów. Jeśli w tym czasie uznasz, że nasze produkty nie są dla Ciebie możesz bez konsekwencji zrezygnować z ich wykorzystywania.
Nasze programy nie ingerują w strukturę bazy danych. Zaprojektowane zostały tak, by ich działanie przypominało pracę pracownika, korzystają tylko z informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawy egzekucyjnej.
Dane osobowe przechowywane w Twojej kancelarii są bezpieczne. Nasze programy działają lokalnie i nie wysyłają informacji poza kancelarię. Najnowocześniejsze metody szyfrowania chronią dane tak, by całkowicie wykluczyć możliwość przedostania się ich w niepowołane ręce.
Oferta

Program aktywizacja technologiczna nowych kancelarii komorniczych jest przeznaczony dla osób, które pełnią funkcję komornika sądowego mniej niż 12 miesięcy. Celem programu jest pomoc nowym komornikom w organizacji pracy oraz rozwoju ich kancelarii. Pokażemy, że nie trzeba zatrudniać dużej ilości pracowników na start. Wiemy, że wydatki związane z rozpoczęciem działalności są ogromne, dlatego zamiast dodatkowo przytłaczać kosztami, przez 7 miesięcy oferujemy nasze oprogramowanie oraz pomoc, wiedzę i doświadczenie za darmo.

Za pomocą programu SIESTA tworzymy pierwsze i następne czynności w sprawie oraz sortujemy pisma przed ich wydrukowaniem. Drukowane są także koperty główne po ich połączeniu z pozostałymi kopertami stworzonymi do tego samego uczestnika postępowania. Program SIESTA wyposażony został w funkcje, dzięki którym automatycznie ustalane są właściwe instytucje w Polsce, do których adresowane są pisma z zajęciami wierzytelności oraz wnioski o ustalenie majątku dłużnika.Za pomocą programu FIESTA tworzymy pierwsze i następne czynności w sprawie oraz sortujemy pisma przed ich wydrukowaniem. Drukowane są także koperty główne po ich połączeniu z pozostałymi kopertami stworzonymi do tego samego uczestnika postępowania. Program FIESTA wyposażony został w funkcje, dzięki którym automatycznie ustalane są właściwe instytucje w Polsce, do których adresowane są pisma z zajęciami wierzytelności oraz wnioski o ustalenie majątku dłużnika.

EPU ADNOTACJE jest nowoczesnym i jedynym tego typu rozwiązaniem na rynku usług komorniczych.

 1. Robi wszystkie typy adnotacji
 2. Działa bez względu na opuźnienia e‑sądu
 3. Wymaga minimalnego nakładu pracy

Jak to działa?

Dzięki programowi EPU ADNOTACJE zaoszczędzamy czas przeznaczony na wykonywanie adnotacji, które z powodu częstego zawieszania się systemu e‑sądu przysparzają wiele problemów, reorganizują pracę oraz niepotrzebnie zabierają czas pracy pracownika. Nasza aplikacja działa do momentu dokonania adnotacji w sprawie, niezależnie od problemów technicznych strony e‑sądu, a co najważniejsze przy minimalnym nakładzie pracy.

ALPHA to precyzyjne narzędzie, przeznaczone do wyszukiwania konkretnych instytucji oraz urzędów przyporządkowanych do danej miejscowości, ulicy, a nawet numeru budynku. Stuprocentowa trafność wyników pozwala uniknąć pomyłek. Ponadto ALPHA weryfikuje dane dłużników oraz pozwala zawiadomić innych komorników o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Program NITRO przeprowadza użytkownika przez proces rejestracji spraw egzekucyjnych. Najważniejszym atutem dla komornika korzystającego z programu NITRO jest możliwość dostosowania się do danych potrzebnych do rejestracji, które może otrzymać od wierzyciela w dowolnej formie

Jak to działa?

Program SMART SMS wysyła powiadomienia do dłużników w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie zapłaty ustalonej raty.
Po upływie terminu planowanej wpłaty program SMART SMS weryfikuje w księdze pieniężnej, czy dłużnik dokonał wpłaty i w jakiej wysokości. Po dokonanych ustaleniach użytkownik uzyskuje informację zwrotną dotyczącą czynności płatniczych, a tym samym ma możliwość bieżącego kontrolowania wpłat pochodzących od dłużnika.
Program wysyła do dłużnika wiadomość SMS na 7 dni przed ustalonym terminem płatności oraz w dniu planowanej wpłaty. Wiadomość generowana jest jeśli wpłata nie została wcześniej zaksięgowana w sprawie lub postępowanie nie zostało zawieszone, bądź umorzone.Zadaniem programu jest rozpoznanie odpowiedzi udzielonej przez ZUS i jednoczesne przyporządkowanie jej do wszystkich spraw danego dłużnika. Do majątku dłużnika zostają automatycznie wprowadzeni wszyscy jego trzeciodłużnicy wraz z określeniem ich rodzaju. Ponadto aplikacja rozlicza zaliczkę tworząc nową pozycję w księdze pieniężnej oraz przygotowuje odpowiednie przelewy do ZUS-u wraz z właściwą kwotą do zapłacenia rachunku.
Program FINITO automatycznie wydaje postanowienia kończące sprawę oraz rozlicza koszty postępowania egzekucyjnego przy jednoczesnym rozksięgowaniu zaliczki uiszczonej przez wierzyciela. Aplikacja FINITO przed wydaniem postepowania uchyla także zajęcia wierzytelności.

W skład programu FINITO wchodzi:

 1. Moduł wydający postanowienia o zakończeniu egzekucji całkowicie bezskutecznej w sprawach, w których nie zostały wyegzekwowane pieniądze od dłużnika;

 2. Moduł wydający postanowienia o zakończeniu egzekucji częściowo bezskutecznej i całkowicie bezskutecznej w sprawach, w których zostały wyegzekwowane pieniądze od dłużnika;

 3. Moduł wydający postanowienia rozliczające koszty egzekucji całkowicie skutecznej;

 4. Moduł rozksięgowujący zaliczkę wpłaconą przez wierzyciela i przygotowujący przelew do wierzyciela, którym zwracana jest niewykorzystana część zaliczki;

 5. Moduł tworzący zawiadomienie o dokonanych ustaleniach i czynnościach podjętych w sprawie;

 6. Moduł zawiadamiający trzeciodłużnika zajętej wierzytelności o umorzeniu egzekucju lub o przekazaniu sprawy do innego organu egzekucyjnego oraz drukujący kartę rozliczeniową, stan sprawy, przekaz pocztowy do dłużnika i raport z kwotą jaką wierzyciel ma wpłacić;

 7. Moduł stwierdzający prawomocność wydanych postanowień;

 8. Moduł wydający zarządzenia o zwrocie tytułu wykonawczego po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego i/lub po zaksięgowaniu pieniędzy wpłaconych przez wierzyciela po uprzednim wezwaniu go przez komornika do zapłaty;

 9. Moduł wydający zarządzenia o przekazaniu akt po uprawomocnieniu się postanowienia o przekazaniu sprawy do innego komornika.

Zadaniem aplikacji jest generowanie pliku XML z danymi ze sprawy. CHYTRUSEK pobiera informacje z programu KOMORNIK SQL‑VAT lub KANCELARIA KOMORNIKA‑VAT po czym, tworzy przejrzysty raport dla wspołpracujących z Państwa kancelarią wierzycieli. W programie można ustalić czy raport powinien być tworzony z danymi osobowymi czy bez nich.Pierwszą regułą każdej technologii wykorzystywanej w biznesie jest to, że automatyzacja zastosowana w efektywnych operacjach zwielokrotnia ich efektywność.
Drugą, że automatyzacja zastosowana w operacjach nieefektywnych zwielokrotnia ich nieefektywność.

Bill Gates