Pracuj skuteczniej!

zamień obowiązki na relaks


Smart SMS

Bieżąca kontrola wpłat realizowanych przez dłużników za pomocą wiadomości SMS. Program SMART SMS wysyła powiadomienia do dłużników w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie zapłaty ustalonej raty.Jak to wygląda?Po upływie terminu planowanej wpłaty program SMARTSMS weryfikuje w księdze pieniężnej, czy dłużnik dokonał wpłaty i w jakiej wysokości. Po dokonanych ustaleniach użytkownik uzyskuje informację zwrotną dotyczącą czynności płatniczych, a tym samym ma możliwość bieżącego kontrolowania wpłat pochodzących od dłużnika.
Program wysyła do dłużnika wiadomość SMS na 7 dni przed ustalonym terminem płatności oraz w dniu planowanej wpłaty. Wiadomość generowana jest jeśli wpłata nie została wcześniej zaksięgowana w sprawie lub postępowanie nie zostało zawieszone, bądź umorzone.