Pracuj skuteczniej!

zamień obowiązki na relaks


ZUSILLA

Zadaniem programu jest rozpoznanie odpowiedzi udzielonej przez ZUS i jednoczesne przyporządkowanie jej do wszystkich spraw danego dłużnika. Do majątku dłużnika zostają automatycznie wprowadzeni wszyscy jego trzeciodłużnicy wraz z określeniem ich rodzaju. Ponadto aplikacja rozlicza zaliczkę tworząc nową pozycję w księdze pieniężnej oraz przygotowuje odpowiednie przelewy do ZUS-u wraz z właściwą kwotą do zapłacenia rachunku.