Udzielenie dostępu dla Catobe

Program Nasze Catobe wymaga podczas instalacji uprawnień administratora komputera
lokalnego, na którym zostanie zainstalowany.

Program Nasze Catobe
kompatybilny jest z silnikiem
bazodanowym Microsoft SQL Serwer
oraz PostgreSQL.

Nasze Catobe wymaga aby użytkownik, którym
logujecie się poraz pierwszy do serwera
bazodanowego posiadał uprawnienia do:

– tworzenia nowych baz danych (dbcreator)

– tworzenia użytkowników (sysadmin)

oraz posiadał pełen dostęp do zapisu i odczytu danych z baz danych stworzonych do programu Kancelaria Komornika lub programu Komornik SQL
(db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin).

Masz wątpliwości? Potrzebujesz pomocy technicznej?