SAMODZIELNE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW Z PROGRAMEM

Pytania i odpowiedzi, które pomogą Ci samodzielnie rozwiązać problemy z programem.

Epu Adnotacje

Oznacza to że program ma problem z kartą do podpisów, należy wyciągnąć kartę z czytnika i włożyć ponownie tak żeby komputer wykrył kartę.

Siesta

Sprawdź czy katalog znajduje się w lokalizacji podanej w komunikacie (w tym przypadku jest to pulpit), jeśli nie ma takiego katalogu proszę utworzyć katalog o nazwie podanej za ostatnim znakiem „\”, jeśli katalog istnieje proszę uruchomić program „Komornik SQL” jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę programu i wybieramy „Uruchom jako administrator”)

Finito

Upewnij się, że koszty korespondencji w korekcie kosztów w sprawie zgadzają się z tym co faktycznie było poniesione podczas postępowania egzekucyjnego i jest wprowadzone do historii czynności. W uzasadnieniu postanowienia znajdują się dwie tabelki:

1 – z wydatkami gotówkowymi – informacje są pobierane z korekty kosztów w sprawie.
2 – rozliczająca korespondencje – informacje pobierane są z historii czynności. Jeśli koszty korespondencji w tabeli 1 są różne od kosztów w tabeli 2 postanowienie nie zostanie wydrukowane.

Czy NIP wierzyciela jest przypisany do listy wyjątków w 3 zakładce opcji programów? Jeśli tak, to czy od dnia wydania tytuły minęły dwa lata? Czy typ uczestnika w przypadku wierzyciela przypisany jest poprawnie?

Czy NIP wierzyciela jest przypisany do listy wyjątków w 3 zakładce opcji programów? Jeśli nie, to czy od dnia wydania tytuły minęły dwa lata?

Upewnij się, że w sprawie zostało wcześniej zrobione zajęcie.

Usuń z zakładki Majątek wszystkich trzeciodłużników, do których nie chcesz zrobić pisma

Wyłącz program FINITO i uruchom go jako administrator i spróbuj ponownie.

Upewnij się, że otworzone jest repertorium ogólne z otwartą jakąkolwiek sprawą.