Czym jest informatyzacja kancelarii?

Według definicji “Jest ona zdolnością użytkowania systemów informatycznych i wykorzystywaniem usług telekomunikacyjnych za pomocą wykorzystywania sprzętu komputerowego.”
 
Ciężko wyobrazić sobie codzienną pracę w kancelarii bez komputera i dostępu do Internetu, a w coraz większej liczbie kancelarii normalnością już jest to, że komunikujemy się z urzędami elektronicznie, wykorzystując dedykowane im platformy. Na co wskazuje badanie z 2018 roku przeprowadzone przez Politechnikę Warszawską wśród prawników w Polsce, z którego wynika, że nowe technologie odgrywają istotną rolę w branży prawniczej. Inwestycja w technologie była najczęściej wskazywana przez respondentów jako kluczowy priorytet polskich kancelarii i działów prawnych firm/organizacji. Na priorytetowość tego działania wskazała połowa badanych prawników.
 1

Jakie są cechy dobrej informatyzacji?

Można więc przyjąć, że informatyzacja jest już nieodłącznym elementem pracy każdego z nas, warto więc wiedzieć, jakim cechami rozróżnia się dobra informatyzacja od tej, powszechnie używanej w codziennym życiu.

Cechą dobrej informatyzacji jest korzystanie z narzędzi, które wspierają użytkownika w pracy, gdyż są intuicyjne i łatwe w obsłudze i nie karzą mu robić dodatkowych czynności specjalnie dostosowanych do ograniczeń związanych z działaniem programu.

Jakie to ograniczenia?

1) Ograniczony dostęp do funkcjonalności, czyli niekompleksowe rozwiązanie danego problemu, np. jeżeli na podstawie tego samego nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zostało wszczętych kilka postępowań egzekucyjnych, w tej samej kancelarii, to program nie zrobi adnotacji w serwisie internetowym www.e-sad.gov.pl.
2) Utrudniony dostęp do funkcjonalności, czyli:
a)Mało intuicyjny interfejs użytkownika,
b)Nadmiernie rozbudowane możliwości konfiguracji programu, w których człowiek się gubi,
c)Brak instrukcji obsługi lub nieprecyzyjna instrukcja obsługi.

Patrząc na naszą rzeczywistość informatyzacja staje się nieodłącznym elementem naszego życia codziennego, jak również zawodowego. Od nas zależy, czy wybierzemy ścieżkę dobrej informatyzacji, w pełni wykorzystując dostępne narzędzia wsparcia i odciążenia naszej codzienności.

1. Raport “Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych w usługach prawniczych.”, Autorzy: M. Matysiak, M. Ruszczak, M. Kałamarz, K. Modrzejewska, Warszawa 2018 r.

Zostaw komentarz