Pracuj skuteczniej

zamień obowiązki na relaks


FINITO

Nowoczesne i jedyne tego typu rozwiązanie na rynku usług komorniczych!

Program automatycznie wydaje właściwe postanowienia kończące sprawę oraz rozlicza koszty postępowania egzekucyjnego przy jednoczesnym rozksięgowaniu zaliczki uiszczonej przez wierzyciela.

Aplikacja FINITO przed wydaniem właściwego postanowienia zawiadamia trzeciodłużnika o umorzeniu egzekucji z wierzytelności lub o przekazaniu sprawy do innego organu egzekucyjnego oraz drukuje kartę rozliczeniową, stan sprawy i przekaz pocztowy do dłużnika.
W skład programu FINITO wchodzi:

 1. Moduł wydający postanowienia o zakończeniu egzekucji całkowicie bezskutecznej w sprawach, w których nie zostały wyegzekwowane pieniądze od dłużnika;

 2. Moduł wydający postanowienia o zakończeniu egzekucji częściowo bezskutecznej i całkowicie bezskutecznej w sprawach, w których zostały wyegzekwowane pieniądze od dłużnika;

 3. Moduł wydający postanowienia rozliczające koszty egzekucji całkowicie skutecznej;

 4. Moduł rozksięgowujący zaliczkę wpłaconą przez wierzyciela i przygotowujący przelew do wierzyciela, którym zwracana jest niewykorzystana część zaliczki;

 5. Moduł tworzący zawiadomienie o dokonanych ustaleniach i czynnościach podjętych w sprawie;

 6. Moduł zawiadamiający trzeciodłużnika zajętej wierzytelności o umorzeniu egzekucji lub o przekazaniu sprawy do innego organu egzekucyjnego oraz drukujący kartę rozliczeniową, stan sprawy, przekaz pocztowy do dłużnika i raport z kwotą, jaką wierzyciel ma wpłacić;

 7. Moduł stwierdzający prawomocność wydanych postanowień;

 8. Moduł wydający zarządzenia o zwrocie tytułu wykonawczego po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego i/lub po zaksięgowaniu pieniędzy wpłaconych przez wierzyciela po uprzednim wezwaniu go przez komornika do zapłaty;

 9. Moduł wydający zarządzenia o przekazaniu akt po uprawomocnieniu się postanowienia o przekazaniu sprawy do innego komornika.FINITO

Nowoczesne i jedyne tego typu rozwiązanie na rynku usług komorniczych!

Program automatycznie wydaje właściwe postanowienia kończące sprawę oraz rozlicza koszty postępowania egzekucyjnego przy jednoczesnym rozksięgowaniu zaliczki uiszczonej przez wierzyciela.

Aplikacja FINITO przed wydaniem właściwego postanowienia zawiadamia trzeciodłużnika o umorzeniu egzekucji z wierzytelności lub o przekazaniu sprawy do innego organu egzekucyjnego oraz drukuje kartę rozliczeniową, stan sprawy i przekaz pocztowy do dłużnika.
W skład programu FINITO wchodzi:

 1. Moduł wydający postanowienia o zakończeniu egzekucji całkowicie bezskutecznej w sprawach, w których nie zostały wyegzekwowane pieniądze od dłużnika;

 2. Moduł wydający postanowienia o zakończeniu egzekucji częściowo bezskutecznej i całkowicie bezskutecznej w sprawach, w których zostały wyegzekwowane pieniądze od dłużnika;

 3. Moduł wydający postanowienia rozliczające koszty egzekucji całkowicie skutecznej;

 4. Moduł rozksięgowujący zaliczkę wpłaconą przez wierzyciela i przygotowujący przelew do wierzyciela, którym zwracana jest niewykorzystana część zaliczki;

 5. Moduł tworzący zawiadomienie o dokonanych ustaleniach i czynnościach podjętych w sprawie;

 6. Moduł zawiadamiający trzeciodłużnika zajętej wierzytelności o umorzeniu egzekucji lub o przekazaniu sprawy do innego organu egzekucyjnego oraz drukujący kartę rozliczeniową, stan sprawy, przekaz pocztowy do dłużnika i raport z kwotą, jaką wierzyciel ma wpłacić;

 7. Moduł stwierdzający prawomocność wydanych postanowień;

 8. Moduł wydający zarządzenia o zwrocie tytułu wykonawczego po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego i/lub po zaksięgowaniu pieniędzy wpłaconych przez wierzyciela po uprzednim wezwaniu go przez komornika do zapłaty;

 9. Moduł wydający zarządzenia o przekazaniu akt po uprawomocnieniu się postanowienia o przekazaniu sprawy do innego komornika.