Pracuj skuteczniej

zamień obowiązki na relaks


SIESTA

Za pomocą programu SIESTA tworzymy pierwsze i następne czynności w sprawie oraz sortujemy pisma przed ich wydrukowaniem. Program SIESTA działa całkowicie bezobsługowo. Należy tylko zarejestrować sprawę minimalnymi danymi oraz dodać niektórych trzeciodłużników do majątku dłużnika.


Program SIESTA wyposażony został w funkcje, dzięki którym automatycznie ustalane są właściwe instytucje w Polsce, do których adresowane są pisma z zajęciami wierzytelności oraz wnioski o ustalenie majątku dłużnika. Za pomocą programu SIESTA tworzymy pierwsze i następne czynności w sprawie oraz sortujemy pisma przed ich wydrukowaniem. Drukowane są także koperty główne po ich połączeniu z pozostałymi kopertami stworzonymi do tego samego uczestnika postępowania.