Ministerstwo Finansów udostępniło nową usługę w serwisie e-Urząd Skarbowy,  w ramach której komornicy sądowi będą mieli możliwość wysłania wniosków oraz zawiadomienia o zajęciu wierzytelności, aktualizacji zajęcia lub uchyleniu zajęcia bezpośrednio do urzędu skarbowego w celu sprawniejszego przeprowadzenia egzekucji. Usługa w teorii ma usprawnić czasochłonne i problematyczne wysyłanie i odbieranie pism do urzędu skarbowego za pomocą platformy EPUAP. Jednym z głównych celów nowej usługi jest umożliwienie bezterminowego zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku. Do tej pory zajęcie to trzeba było corocznie aktualizować. Dzięki nowej usłudze zajęcie takie będzie automatycznie przedłużane, co pozwoli na oszczędność czasu i uniknięcie zbędnych formalności.

Wdrożenie usługi zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie udostępniono moduł obsługi wniosków o udzielenie informacji (WUD-1K). Dzięki niemu komornicy sądowi mogą w łatwy sposób uzyskać informacje na temat dłużników, takie jak np. adresy zameldowania, dane kontaktowe czy numer PESEL. W drugim etapie został udostępniony moduł, który pozwala na wysyłanie zawiadomień (ZZW-1K) o zajęciu wierzytelności, ich aktualizacji lub uchyleniu, a także wymianie pozostałej korespondencji pomiędzy komornikami sądowymi a urzędami skarbowymi.  

Jaki wyjaśnia zastępca szefa KAS Anna Chałupa:

Ustrukturyzowanie wniosku o udzielenie informacji, wprowadzone zmiany legislacyjne oraz zaawansowana automatyzacja pozwoliły nam na udostępnienie pierwszej e-usługi dla komorników. Jeżeli wniosek komornika dotyczy danych zawartych w systemach Krajowej Administracji Skarbowej i nie wymaga dodatkowej analizy, jego obsługa trwa zaledwie kilka minut. Zmieniliśmy również zasady naliczania opłat za udzielenie informacji. W przypadku wniosków, których zakres pozwala na obsługę w pełni automatyczną, opłaty te nie są naliczane.

Czy e-US jest faktycznie tak idealnym rozwiązaniem?


Niestety, mimo wielu zalet, e-US jest również źródłem wielu problemów i utrudnień. Aby korzystać z usługi należy posiadać moduł e-Komornik. To aplikacja, która służy do komunikacji z e-US i umożliwia przesyłanie dokumentów. Niestety, aplikacja ta nie została idealnie przygotowana do wdrożenia jej do kancelarii, co początkowo skutkowało szeregiem problemów i trudnościami związanych z jej obsługą. Kolejnym problemem jest generowanie formularzy, co często wymaga nie lada wysiłku ze względu na pojawiające się błędy przy ich generowaniu. Warto dodać, że błędy te nie są rzadkością, a ich naprawienie zajmuje czas i wymaga poświęcenia dodatkowej uwagi.

Wysyłka formularzy również wiąże się z wieloma problemami. Przeszkodą może być chociażby zmiana nazwiska dłużnika lub błąd w zapisie nazwiska dwuczłonowego, co skutkuje nieprawidłową wysyłką dokumentów. W konsekwencji, proces przesyłania dokumentów trwa dłużej niż powinien, co wiąże się z utratą czasu i dodatkowymi kosztami.  

Podczas wysyłki lub odbioru korespondencji z Urzędu Skarbowego konieczne jest logowania się za pomocą konta zaufanego lub korzystanie z bankowości internetowej, podanie kodu weryfikacyjnego z wiadomości SMS powoduje utrudnienie z oddelegowaniem tej pracy na pracownika.  

Ostatnim, zarazem budzącym wiele kontrowersji jest fakt naliczania kosztu korespondencji za wysyłkę wniosku oraz zajęcia, której żadne przepisy nie normują, ponieważ jest to koszt obsługi modułu wysyłki, a nie koszt samej czynności pobierany przez e-US jak to jest w przypadku np. zajęć rachunków bankowych w OGNIVO.  

 Pomimo tego, że mija już miesiąc od wdrożenia, nadal pojawiają się błędy, ale coraz częściej wiadomo już z czego mogą one wynikać. Z każdą aktualizacją sytuacja wydaje się poprawiać. W dalszym ciągu pozostaje czekać na pełną stabilizację i możliwość cieszenia się nowym usprawnieniem pracy kancelarii komorniczej.

Czy program SIESTA i FINITO obsługuje nowe formularze do e–US?


Oczywiście, że tak. Funkcjonalność programu w zakresie zajęcia wierzytelności we właściwym Urzędzie Skarbowym została dostosowana do zmian, którymi objęci są Komornicy Sądowi ( E – US ). Programy tworząc pisma opierają się na merytorycznych szablonach zawierających obligatoryjne dla pism przepisy postępowania egzekucyjnego. Oczywistym jest fakt, że idąc drogą zmian, program Siesta i Finito również stworzy odpowiedni formularz dotyczący zajęcia z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku oraz uchylenia zajęcia (ZZW-1K) w taki sposób, że komornicy sądowi będą mogli bez żadnego problemu z poziomu swojego systemu utworzone w ten sposób pisma wyeksportować do właściwego Urzędu Skarbowego.   

Zostaw komentarz