Nowe usługi w pakiecie Konta Komornika w serwisie e-Urząd Skarbowy 

Ministerstwo Finansów udostępniło nową usługę w serwisie e-Urząd Skarbowy,  w ramach której komornicy sądowi będą mieli możliwość wysłania wniosków oraz zawiadomienia o zajęciu wierzytelności, aktualizacji zajęcia lub uchyleniu zajęcia bezpośrednio do urzędu skarbowego w celu sprawniejszego przeprowadzenia egzekucji. Usługa w teorii ma usprawnić czasochłonne i problematyczne wysyłanie i odbieranie pism do urzędu skarbowego za pomocą … Read more

Jak program SIESTA poradzi sobie ze specyficznymi ustaleniami w Twojej kancelarii?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego działania są ściśle określone przez przepisy prawa. Jednakże jesteśmy świadomi, że każdy komornik prowadzi kancelarię na swój sposób i ma swoje preferencje co do sposobu wykonywania pracy.   Dając możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb, chcieliśmy stworzyć narzędzie, które będzie łatwe w obsłudze, intuicyjne i spełni oczekiwania każdego komornika, … Read more

Czy na komorniku spoczywa obowiązek odnotowywania kosztów poniesionych przez wierzyciela w systemie teleinformatycznym www.e-sad.gov.pl?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwia komornikom prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia, po stwierdzeniu zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym, komornik odnotowuje w systemie teleinformatycznym fakt prowadzenia egzekucji na … Read more

Czy ZUS jest zwolniony z opłaty stałej z art. 29 ust. 4 UKK?

Zadając to pytanie podczas szkolenia z programu FINITO, który automatycznie wydaje postanowienia kończące sprawę, prawie zawsze otrzymuję odpowiedź: „Oczywiście, że tak”. Czy to faktycznie jest takie oczywiste? Na Ogólnopolskim Szkoleniu Komorników 25.05.2022r. SSR Andrzej Antkiewicz wyczerpująco podszedł do tego tematu. Jakie więc są 3 główne powody, dla których ZUS powinien być obciążany opłatą za umorzenie?1)     Zgodnie z … Read more

Pierwsze czynności egzekucyjne

Według doktryny za pierwszą czynność egzekucyjną uznaje się nie pierwszą, która nastąpił w sprawie jak np. wezwanie wierzyciela o uzupełnienie braków formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji, a pierwszą czynność podjętą wobec dłużnika. Zazwyczaj więc taką czynnością jest zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku we właściwym Urzędzie Skarbowym, wraz z którym obowiązkowo informujemy dłużnika … Read more