Czy obciążać Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłatami egzekucyjnymi ustalonymi na mocy art na 29 ust. 1 ukk? – Komornik Sądowy Adrian Kozioł

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta ze zwolnienia z opłat egzekucyjnych ustalonych na mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 210, ustawa zwana dalej UoKK) w oparciu o przepis art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych … Read more

Czy ZUS jest zwolniony z opłaty stałej z art. 29 ust. 4 UKK?

Zadając to pytanie podczas szkolenia z programu FINITO, który automatycznie wydaje postanowienia kończące sprawę, prawie zawsze otrzymuję odpowiedź: „Oczywiście, że tak”. Czy to faktycznie jest takie oczywiste? Na Ogólnopolskim Szkoleniu Komorników 25.05.2022r. SSR Andrzej Antkiewicz wyczerpująco podszedł do tego tematu. Jakie więc są 3 główne powody, dla których ZUS powinien być obciążany opłatą za umorzenie?1)     Zgodnie z … Read more