Jak przebiega wdrożenie programów Catobe do kancelarii komorniczej?

Jaki jest biznesowy cel wdrożenia naszych programów? Z pewnością zgodzimy się, że celem nie jest posiadanie systemu informatycznego, a korzyści z niego wynikające. Wdrożenie nowego oprogramowania to przede wszystkim ulepszenie modelu pracy i pozbycie się problemów. Z drugiej strony wdrożenie nowego oprogramowania niesie za sobą ryzyko zmarnowania czasu i pieniędzy, aby temu zapobiec dbamy o … Read more

Czy obciążać Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłatami egzekucyjnymi ustalonymi na mocy art na 29 ust. 1 ukk? – Komornik Sądowy Adrian Kozioł

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta ze zwolnienia z opłat egzekucyjnych ustalonych na mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 210, ustawa zwana dalej UoKK) w oparciu o przepis art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych … Read more

Happy Client Story: Komornik Sądowy Radosław Klimaszewski

Co mówi o nas klient? Programy  firmy  Catobe  są  zdecydowanie  warte  polecenia.  Służą  zwiększeniu wydajności  pracy  kancelarii,  podwyższeniu  jej  jakości  oraz  w  sposób  znaczny zredukowaniu kosztów poprzez automatyzację dokonywanych czynności.– Komornik Sądowy Radosław Klimaszewski Poznaj kancelarie Radosław Klimaszewski jest komornikiem od 2 lat. Powadzi kancelarie w Radomiu wraz z dwuosobowym zespołem, która obsługuje masowych oraz … Read more

Gdzie szukać oszczędności w kancelarii? Sposobem może być kontrola kosztów

Twoja praca polega na obracaniu pieniędzmi. Pomimo tego, że na prywatne konto trafia tylko część tych pieniędzy, to prowadząc kancelarie, każdego dnia podejmujesz wiele różnych decyzji finansowych. Jedne dotyczą większych kwot, inne nie zaprzątają Twoich myśli dłużej niż kilka sekund. Statystycznie większość decyzji finansowych dotyczących małych kwot możesz podejmować spontanicznie, bez głębszego zastanowienia się.  Psychologia zakupów … Read more

Nowe usługi w pakiecie Konta Komornika w serwisie e-Urząd Skarbowy 

Ministerstwo Finansów udostępniło nową usługę w serwisie e-Urząd Skarbowy,  w ramach której komornicy sądowi będą mieli możliwość wysłania wniosków oraz zawiadomienia o zajęciu wierzytelności, aktualizacji zajęcia lub uchyleniu zajęcia bezpośrednio do urzędu skarbowego w celu sprawniejszego przeprowadzenia egzekucji. Usługa w teorii ma usprawnić czasochłonne i problematyczne wysyłanie i odbieranie pism do urzędu skarbowego za pomocą … Read more

Jak program SIESTA poradzi sobie ze specyficznymi ustaleniami w Twojej kancelarii?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego działania są ściśle określone przez przepisy prawa. Jednakże jesteśmy świadomi, że każdy komornik prowadzi kancelarię na swój sposób i ma swoje preferencje co do sposobu wykonywania pracy.   Dając możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb, chcieliśmy stworzyć narzędzie, które będzie łatwe w obsłudze, intuicyjne i spełni oczekiwania każdego komornika, … Read more

Czy na komorniku spoczywa obowiązek odnotowywania kosztów poniesionych przez wierzyciela w systemie teleinformatycznym www.e-sad.gov.pl?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwia komornikom prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia, po stwierdzeniu zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym, komornik odnotowuje w systemie teleinformatycznym fakt prowadzenia egzekucji na … Read more

Czy ZUS jest zwolniony z opłaty stałej z art. 29 ust. 4 UKK?

Zadając to pytanie podczas szkolenia z programu FINITO, który automatycznie wydaje postanowienia kończące sprawę, prawie zawsze otrzymuję odpowiedź: „Oczywiście, że tak”. Czy to faktycznie jest takie oczywiste? Na Ogólnopolskim Szkoleniu Komorników 25.05.2022r. SSR Andrzej Antkiewicz wyczerpująco podszedł do tego tematu. Jakie więc są 3 główne powody, dla których ZUS powinien być obciążany opłatą za umorzenie?1)     Zgodnie z … Read more

Pierwsze czynności egzekucyjne

Według doktryny za pierwszą czynność egzekucyjną uznaje się nie pierwszą, która nastąpił w sprawie jak np. wezwanie wierzyciela o uzupełnienie braków formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji, a pierwszą czynność podjętą wobec dłużnika. Zazwyczaj więc taką czynnością jest zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku we właściwym Urzędzie Skarbowym, wraz z którym obowiązkowo informujemy dłużnika … Read more